top of page

Een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde

Als laatste ontwikkeling heeft Rob Weddepohl een geheel nieuwe serie aan zijn werk toegevoegd. Hoewel sommige werken wel een titel hebben, maken ze allen deel uit van deze serie, die is onderverdeeld in naturalistisch en abstract werk. Deze serie zou je als de selectieve neerslag van alle voorgaande periodes kunnen beschouwen en is recentelijk gepubliceerd in een boek (in het Engels) samen met gedichten van zijn dochter Viveka. Alle werken zijn geschilderd op handgeschept papier van de Middelste Molen uit Loenen(G). Zelf zegt Rob Weddepohl over dit werk:

"De verbindende titel ‘Een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde’ heb ik opzettelijk gekozen om hiermee te getuigen van een nieuwe visie op mijn gangbare thema’s. Het verlangen naar een nieuwe aarde heb ik in concrete zin getracht tot uiting te brengen door middel van bedachte landschappen en voorstellingen en in abstracte zin door beelden die het verlangen naar het hemelse symboliseren.
Het begrip ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ staat voor mij symbool voor een proces van herschepping van het leven. Zo beschouw ik mijn laatste werk niet alleen als een compendium van mijn totale oeuvre, maar ook als een herschepping daarvan.”

2018 - 2019
bottom of page