Bomen, bossen en regenwouden

Bomen en vooral groepen van bomen vormen voor Rob Weddepohl onmisbare elementen in het landschap, die mede de sfeer bepalen en de magie van de natuur voelbaar maken. In zijn schilderijen beperkt hij zich vaak tot een suggestie van bomen en bossen, waardoor een beeld van geheimzinnigheid en onbepaaldheid wordt opgeroepen. Daardoor wordt het volgens hem makkelijker de ziel ervan te ontdekken en door te kunnen dringen tot het wezenlijke karakter ervan.

 

Zijn liefde voor bomen en bossen is ontstaan tijdens zijn vele reizen waarop hij onder de indruk is geraakt van de magische kracht van oerbossen, tropische regenwouden, mangrovebossen, maar ook van de suggestieve kracht van dode bomen, zoals die te vinden zijn in verbrande bossen.

 

Zijn schilderijen vormen verslagen van reizen in Australië, Indonesië en landen, waar nog authentieke bossen zijn terug te vinden.

1990 - 2010

© 2021 Rob Weddepohl | Fotografie Joop Brehler, Rob an Marja Weddepohl | Design en realisatie Faam